Website Gemeente Breda

Mijn foto van Kasteel Bouvigne is geselecteerd bij de laatste 4 ingezonden foto's om gebruikt te worden op de website van de Gemeente Breda.

Stemmen kun je op: facebook.com/gem.Breda/


Voeks Regionale Leden Vergadering

Geacht Voeks lid,

 

Gaarne breng ik nog even onder uw aandacht dat er op 7 april weer de jaarlijkse Voeks Regionale Leden Vergadering (RLV) plaats vindt in het van der Valk hotel te Gilze Rijen/Tilburg, ons vaste plekje. U heeft de aankondiging in Voeks Nieuws wellicht gemist. Ontvangst met koffie is vanaf 10.30 uur. De vergadering begint om 11.00 uur. Na de vergadering kunt u weer genieten van de uitstekende ‘van der Valk’ lunch. Daarvoor gaarne opgeven bij Marjan Pegman met overmaking van € 15,- pp op INGB 0003 3074 04, t.n.v. Voeks regio het Zuiden.

 

Het bestuur zal verslag doen van het afgelopen jaar, financiële verantwoording afleggen en de begroting voor 2017 presenteren. Ook zijn een aantal bestuursleden aftredend waarvan sommigen herkiesbaar. Marjan Pegman en Cees van Terheijden zijn niet herkiesbaar. Daarvoor worden er twee nieuwe bestuursleden voorgesteld: Annie Heeren (Secretaris) en Hans Legierse (Penningmeester).

 

Gewoontegetrouw is er na de lunch, om ca. 13.00 uur een bijzondere lezing. We hebben Roelf Venhuizen, voormalig directeur van de NAM bereid gevonden om feiten en achtergronden van de aardbevingen in Groningen met ons te delen. Zijn presentatie zal ongeveer anderhalf uur duren.

 

Graag tot 7 april!

Kees IJzerman

Voorzitter Voeks regio het Zuiden


Bezoek La Trappe

Kijk hiervoor op de Uitstapjes pagina.


Welkom

Shell Chemie Moerdijk. MEOD.
Shell Chemie Moerdijk. MEOD.

Welkom op de website van VOEKS regio Het Zuiden. VOEKS is de vereniging van oud werknemers der Koninklijke Shell. Regio Het Zuiden omvat Zeeland, Limburg en Brabant, een groot (geografisch) gebied dus. Daarom vinden de meeste activiteiten plaats op sub-regionaal niveau. De activiteiten in Limburg komen echter niet erg van de grond, we zoeken naarstig naar VOEKS leden die daar initiatieven willen ontplooien. Regio Het Zuiden heeft ca 1300 leden en 27 welzijnswerkers.

 

Op deze website wordt verslag gedaan wat er in de regio Zuid van VOEKS gebeurd: nieuws, lezingen, komende activiteiten, verslagen en foto's van activiteiten en bijeenkomsten enz. enz.

Website: www.voeksregiozuid.nl

e-mail VOEKS regio Het Zuiden: info@voeksregiozuid.nl


Zet in Uw agenda

  • Iedere tweede dinsdag van de maand bijeenkomst sociëteit Goes (behalve in de maanden juli en augustus).
  • Iedere eerste woensdag van de maand bijeenkomst sociëteit Zevenbergen.
  • Misschien iets voor de regio Limburg om dit ook te gaan doen?

 
Gegevens VOEKS Nederland

Naam:              Vereniging van Oud-Employés der “Koninklijke/Shell”

Opgericht:       25 september 1950

Afdeling:          Bureau VOEKS (Secretariaat en ledenadministratie)

Adres:               Postbus 162, 2501AN Den Haag

Telefoon:          070-3772371 (ma-do, 9-12 uur)

Fax:                   070-3924835

Internet:            www.voeks.nl

e-mail:               bureau@voeks.nl

Bankrekening:  NL14INGB0000040508

Ten name van: Voeks, Postbus 162, 2501AN Den Haag

Kantooradres:  Carel van Bylandtlaan 16 kamer C30/1A-05

KvK Den Haag: 40407609

Visueel:              Google maps