Welkom

Shell Chemie Moerdijk. MEOD.
Shell Chemie Moerdijk. MEOD.

Welkom op de website van VOEKS regio Het Zuiden. VOEKS is de vereniging van oud werknemers der Koninklijke Shell. Regio Het Zuiden omvat Zeeland, Limburg en Brabant, een groot (geografisch) gebied dus. Daarom vinden de meeste activiteiten plaats op sub-regionaal niveau. De activiteiten in Limburg komen echter niet erg van de grond, we zoeken naarstig naar VOEKS leden die daar initiatieven willen ontplooien. Regio Het Zuiden heeft ca 1300 leden en 27 welzijnswerkers.

 

Op deze website wordt verslag gedaan wat er in de regio Zuid van VOEKS gebeurd: nieuws, lezingen, komende activiteiten, verslagen en foto's van activiteiten en bijeenkomsten enz. enz.

Website: www.voeksregiozuid.nl

e-mail VOEKS regio Het Zuiden: info@voeksregiozuid.nl


Zet in Uw agenda

  • Iedere tweede dinsdag van de maand bijeenkomst sociëteit Goes (behalve in de maanden juli en augustus).
  • Iedere eerste woensdag van de maand bijeenkomst sociëteit Zevenbergen.
  • Misschien iets voor de regio Limburg om dit ook te gaan doen?

 

  • Een nieuw email adres? Even opgeven bij de secretaris Annie Heeren bdheeren@ziggo.nl  Gegevens VOEKS Nederland

Naam:              Vereniging van Oud-Employés der “Koninklijke/Shell”

Opgericht:       25 september 1950

Afdeling:          Bureau VOEKS (Secretariaat en ledenadministratie)

Adres:               Postbus 162, 2501AN Den Haag

Telefoon:          070-3772371 (ma-do, 9-12 uur)

Fax:                   070-3924835

Internet:            www.voeks.nl

e-mail:               bureau@voeks.nl

Bankrekening:  NL14INGB0000040508

Ten name van: Voeks, Postbus 162, 2501AN Den Haag

Kantooradres:  Carel van Bylandtlaan 16 kamer C30/1A-05

KvK Den Haag: 40407609

Visueel:              Google maps