Bestuur regio Het Zuiden


Functie Naam e-mail
Voorzitter Kees IJzerman voorzitter-hetzuiden@voeks.nl
Secretaris

Annie Heeren

secretariaat-hetzuiden@voeks.nl
Penningmeester Hans Legierse penningmeester-hetzuiden@voeks.nl
Welzijnscoördinator Jos Vriens welzijnswerk-hetzuiden@voeks.nl
Activiteitencoördinator Jac Schoonen

activiteiten-hetzuiden@voeks.nl